Chronik

 • 1879

  Powstanie firmy pod nazw? Otto Stauber Lackfabrik w Fürth/Bawaria

 • 1972

  Powstanie zak?adu produkcyjnego w Gerhardshofen, w pobli?u Norymbergii

 • 1978

  Przej?cie firmy przez GRUP? GREBE. Koncentracja na przemy?le le poligraficznym w segmentach rynku „Przemys? poligraficzny“ + „Lakiery do kredek

 • 1985

  Budowa sterowanej komputerowo produkcji lakierów wodnych

 • 1994

  Rozbudowa laboratorium B&R i budynku administracji

 • 1997

  Powstanie hali numer 10: oczyszczalnia opakowa?, rozlewnia, magazyn towarów

 • 2000

  Rozbudowa i modernizacja produkcji lakierów UV

 • 2001

  Rozbudowa produkcji lakierów wodnych, budowa placu roz?adunku cystern

 • 2002

  Powi?kszenie hali numer 10 do ponad 1000 miejsc paletowych

 • 2003

  Modernizacja magazynu rozpuszczalników

 • 2004

  Rozbudowa budynku biurowego, seminarium i pomieszcze? wyk?adowych

 • 2005

  Rozbudowa magazynu lakierów UV

 • 2006

  Rozszerzenie produkcji lakierów UV

 • 2007

  Rozszerzenie dzia?u technicznego

 • 2008

  Rozszerzenie i przebudowa laboratorium i budynku administracji

 • 2009

  Rozszerzenie portfolio produktów o farby fleksograficzne

 • 2010

  Nabycie s?siedniej nieruchomo?ci

 • 2011

  Rozbudowa hali magazynowej 10 i dzia?u realizacji wysy?ek

 • 2012

  Przebudowa sekretariatu + nowe systemy ERP i CRM