Kalkulator zużycia lakieru

Skorzystajcie z naszego kalkulatora zużycia lakieru, by obliczyć ilość lakieru potrzebną dla Państwa nakładu.

Zwróćcie uwagę, że otrzymane wyniki są tylko i wyłącznie wartościami przybliżonymi otrzymanymi na bazie powszechnie używanych wałków rastrowych i wyniki kalkulacji mogą odbiegać od rzeczywiście potrzebnej ilości lakieru. Nie zapominajcie także, iż wynik nie uwzględnia lakieru potrzebnego do zapewnienia cyrkulacji w zespole lakierującym, a kalkulator nadaje się tylko do obliczeń dla lakierów bez pigmentów.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w obsłudze naszego kalkulatora, na liście nie ma Waszego wałka rastrowego lub chcecie skalkulować ilość lakieru dla lakierów z pigmentem, bieli kryjącej lub farb fleksograficznych, skontaktujcie się z nami.

Format druku i nakład
Szerokość arkusza:
Długość arkusza:
Wielkość nakładu:
 
Parametry lakierowania
Użyty aniloks
Procentowe pokrycie lakierem awers
Procentowe pokrycie lakierem rewers
 
Wyniki
Wet ilość aplikacji
Całkowita ilość lakieru
 
Przykładowe ilości lakieru dodatkowo potrzebne do zapewnienia cyrkulacji lakieru w zespołach lakierujących:
Formaty arkusza do 500 x 700 mm = ca. 5 kg
Formaty arkusza do 700 x 1.000 mm = ca. 10 kg
Formaty arkusza do 1.000 x 1.400 mm = ca. 15 kg
(wartości różnią się w zależności od konstrukcji zespołu lakierującego i stosowanych urządzeń peryferyjnych, np. temperowanie zespołu lakierującego)
 
SENOLITH®TWIN-HYBRID-LAKIERÓW-WYKOŃCZENIA
Jeśli planujecie Państwo uszlachetnianie przy użyciu naszego dwuskładnikowego systemu hybrydowego, możecie także wprowadzić dane dotyczące pokrycia powierzchni dla lakierów TWIN. Ilość potrzebnego lakieru na zespół drukujący będzie obliczona dla zwykle stosowanej mokrej ilości 1,5 g/m².
Procentowe pokrycie lakierem na zespół drukujący awers
Procentowe pokrycie lakierem na zespół drukujący rewers
 
Wynik kalkulacji dla lakieru z zespołu drukującego
Ilość lakieru potrzebna na zespół drukujący

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w obsłudze naszego kalkulatora, na liście nie ma Waszego wałka rastrowego lub chcecie skalkulować ilość lakieru dla lakierów z pigmentem, bieli kryjącej lub farb fleksograficznych, skontaktujcie się z nami.

 

Aplikacja internetowa

Oferujemy również ten kalkulator ilości malowania jako aplikację internetową na smartfona.