Bezpieczne drukowanie – bezpieczne pakowanie

Bezpieczne drukowanie – bezpieczne pakowanie

Lakiery, farby i kleje firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze

Gerhardshofen, 22. sierpnia 2011 – Przemysł opakowaniowy jest w ostatnim czasie często poruszany różnymi skandalami związanymi z artykułami spożywczymi, co spowodowało, iż jest on żywotnie zainteresowany jeszcze bezpieczniejszym uregulowaniem branży opakowań artykułów spożywczych oraz sektorów pokrewnych, takich jak na przykład przemysł tytoniowy. Zaostrzeniu ulegają przepisy ustawowe, zawęża się wybór dopuszczonych rodzajów podłoży, farb, lakierów i klejów. Ma to na celu ochronę konsumenta, jednocześnie jednak stawia w nieustannej niepewności wiele podmiotów z branży drukarskiej.

 

Z tego właśnie powodu firma WEILBURGER Graphics na nowo skatalogowała swój cały asortyment produktów i dokonała jego nowej kwalifikacji pod kątem dopuszczenia do kontaktu z artykułami spożywczymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi i zaleceniami najważniejszych instytutów badawczych oraz jednostek certyfikujących FABES i ISEGA, a także szwajcarskiego rozporządzenia w sprawie przedmiotów codziennego użytku SR 817.023.21.

 

W aktualnie opublikowanym podręczniku produktów WEILBURGER Graphics przedstawia opracowaną na nowo listę klas produktów oraz prezentuje swoim klientom i innym zainteresowanym obszerne informacje na temat możliwości zastosowania poszczególnych klas produktów do pośredniego i bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem, a także podaje dodatkowe informacje z tego zakresu tematycznego.

 

Punktem ciężkości nowego katalogu produktów jest nowy system numerów identyfikacyjnych, który umożliwia rozpoznanie każdej klasy i każdego produktu pod kątem dopuszczenia do stosowania w branży opakowań artykułów spożywczych na podstawie prostego kodu cyfr. Nowy system numerów identyfikacyjny wchodzi w życie z dniem 01.09.2011.

 

Dodatkowo bazując na powszechnej akceptacji, z jaką spotkały się wprowadzone już w roku 2009 lakiery UV barwione w celu lepszej rozpoznawalności i przeznaczone na opakowania artykułów spożywczych, WEILBURGER Graphics GmbH zdecydował się od teraz na barwienie również lakierów dyspersyjnych dedykowanych dla tychże artykułów.

 

Günter Korbacher, Prezes Zarządu WEILBURGER Graphics GmbH: „Standaryzowana produkcja bezpiecznych opakowań artykułów spożywczych i produktów pokrewnych jest dla nas już od wielu lat niezbędną koniecznością. Tylko poprzez czytelne zalecenia ustawowe, odpowiednie lakiery, farby, kleje i podłoża oraz szczelny system kontroli w całym przemyśle będziemy w stanie gwarantować konsumentowi kompletną i ciągłą ochronę. Oczywistym w tej sytuacji musi być fakt, iż ma to oddziaływanie na wszystkich uczestników łańcucha procesu. Aktualna niepewność użytkowników bazuje według naszego doświadczenia w dużej mierze na braku lub niewystarczającej informacji od producentów. I tutaj właśnie chcemy wyjść z dobrym przykładem oraz dać naszym klientom absolutne bezpieczeństwo w produkcji opakowań artykułów spożywczych stawiając do ich dyspozycji kompletne informacje, czytelne skatalogowanie i przemyślane spektrum produktów, które uwzględnia także przyszłe zalecenia ustawodawcy.“

 

Nowy 28-stronicowy podręcznik produktów jest dostępny bezpośrednio w firmie WEILBURGER Graphics w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim i polskim w poręcznym formacie DIN A-6. Można go także ściągnąć w wersji PDF z naszej strony internetowej.
Nowy podręcznik produktów firmy WEILBURGER Graphics, którego głównym zagadnieniem jest zgodność z przepisami regulującymi dopuszczenie do stosowania w przemyśle artykułów spożywczych lakierów, farb i klejów.
Przeciwstawienie produktów: SENOLITH® WB, barwiony lakier dyspersyjny SENOLITH® WB FP dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi, SENOLITH® UV i barwiony SENOLITH® UV FP do pośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi.


Filename/TitleRozmiar
Products_manual_A6_8_POL_4.pdf5.23 MB